ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအုန်းဝင်း ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ စိုက်ခင်းများအား ကြည့်ရှု့စစ်ဆေး၍ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဦးစီးဌာနနှင့် သစ်တော ဦးစီးဌာနတို့မှ တာဝန်ရှိသူများ အားတွေ့ဆုံ၍ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ ဆွေးနွေးလမ်းညွှန်မှာကြား

နေပြည်တော် နိုဝင်ဘာ ၄

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ ဦးအုန်းဝင်းသည် (၃.၁၁.၂၀၁၈)ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ကရင်ပြည်နယ်၊ သံတောင်မြို့ နယ်၊ တောင်ငူ-သံတောင်ကားလမ်း၊ မိုင်တိုင်အမှတ် (၁၁/၀) အနီးရှိ (၁၉၆၇) ခုနှစ်တွင် တည် ထောင်ခဲ့သည့် သက်ကြီးပျဉ်းကတိုး စိုက်ခင်း(၁၈.၇၈)ဧကအား ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးကြည့်ရှု့ခဲ ရာ ကရင်ပြည်နယ်၊ သစ်တောဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများမှ စိုက်ခင်းပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းလုပ် ငန်း ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုများအား စိုက်ခင်းမှတ်တမ်းများဖြင့် ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့သည်။

ရှင်းလင်းတင်ပြမှုများအပေါ် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက စိုက်ခင်းရည်ရွယ်ချက်အရ စီးပွားဖြစ် သစ်ထုတ်လုပ်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်တည်ထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ သို့သော် လက်ရှိအချိန်တွင် ယခုကဲ့သို့သော အရွယ်အစားကြီးမားသည့် ပျဉ်းကတိုးစိုက်ခင်းများ မြင်တွေ့ရန်ခက်ခဲလာပြီဖြစ် သဖြင့် သစ်ထုတ်ယူခြင်းအစား သဘာဝအခြေခံခရီးသွားလုပ်ငန်းခရီးစဉ်များတွင် ထည့်သွင်း ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဆိုပါက တစ်ဘက်တစ်လမ်းမှ ဝင်ငွေရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ စိုက်ခင်းအ တွင်းရှိ အပင်များအား ရာနှုန်းပြည့် စာရင်းကောက်ယူပြီး စနစ်တကျစောင့်ကြပ်ထိန်းသိမ်းစောင့် ရှောက်ထားရန်နှင့် လိုအပ်သောနေရာများတွင်သာ စိုက်ခင်းပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းလုပ်ငန်းများဖြစ် သည့် ပင်ကျပ်နှုတ်ခြင်း၊ နွယ်ဖြတ်ခြင်း၊ အောက်ခြေပေါင်းပင်များရှင်းလင်းခြင်းများဆောင်ရွက် ရန်မှာကြားခဲ့သည်။ ဆက်လက်၍ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက တောင်ငူ-သံတောင်ကားလမ်းတိုးချဲ့ ဖောက်လုပ်ခြင်းကြောင့် ခုတ်လှဲရန်လိုအပ်သည့် ပျဉ်းကတိုးပင်များ ရွေးချယ်လျှာထားမှုနှင့်စပ် လျဉ်း၍ ဒေသခံပြည်သူများ ဆက်သွယ်သွားလာရေးအတွက် လမ်းမကြီးများတိုးချဲ့ဖောက်လုပ် ရန်လိုအပ်ပါကြောင်း၊ သို့ရာတွင် လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်းကြောင့် သစ်ပင်များခုတ်လှဲရာတွင် စနစ် တကျတိုင်းတာတွက်ချက်ပြီး လိုအပ်မှသာခုတ်လှဲရန်ဖြစ်ကြောင်း၊ ခုတ်လှဲမည့်အပင်များရွေး ချယ်သတ်မှတ်ပြီးပါက ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ သေဘာတူညီချက်ရရှိမှသာ သစ်တောဦးစီးဌာန နှင့် မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းတို့ ညှိနှိုင်းခုတ်လှဲရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ ထိုကဲ့သို့ ခုတ်လှဲရာတွင်လည်း တရားမဝင်သစ်များရောနှောမပါရှိစေရေး အထူးကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်ရန်၊ ပွင့်လင်းရာသီတွင် တရားမဝင်သစ်များခိုးထုတ်ခြင်း၊ သယ်ပို့ခြင်းများ တားဆီးရေး ပိုမိုဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ် ကြောင်း၊ သတင်းပေးတိုင်ကြားလာမှုများအတွက် သတင်းခိုင်မာမှုရှိစေရန်အပြင် သတင်းပေါက် ကြားမှု မရှိစေရေး သစ်တောဦးစီးဌာနအနေဖြင့် အထူးဂရုပြုရန်ညွှန်ကြားခဲ့သည်။

ထို့နောက် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် တောင်ငူ-သံတောင်ကားလမ်း၊ မိုင်တိုင်အမှတ် (၉/၄) အနီးရှိ သံတောင်မြို့နယ်၊ သစ်တောဦးစီးဌာနမှ ၁၉၆၈ ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ထားသည့် သက် ကြီးကျွန်းစိုက်ခင်း (၂၀.၄၃)ဧက နှင့် ၁၉၆၇ ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့သည့် သက်ကြီးကျွန်း စိုက်ခင်း(၂.၇၆)ဧကတို့အားလည်းကောင်းလည်းကောင်းကြည့်ရှု့စစ်ဆေးခဲ့ပြီး စိုက်ခင်း အသက် အရ သစ်ပင်များ ရှင်သန်ကြီးထွားမှုအားနည်းသည်ကိုတွေ့ရကြောင်း၊ စီးပွားရေးစိုက်ခင်းများ အနေဖြင့် စိုက်ခင်းပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းကို သတ်မှတ်အချိန်ကာလနှင့်အညီဆောင်ရွက်ရန်လို အပ်ကြောင်း၊ သို့မှသာ ခုတ်လှဲရန်အရွယ်ရောက်သည့်အချိန်တွင် သတ်မှတ်ထားသည့် လုံးပတ် အတန်းအစားရရှိနိုင်ပြီး သစ်ကုဗတန်ထွက်ရှိမှု ကောင်းမွန်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုစိုက်ခင်းများ သည် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် စိုက်ခင်းပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းလုပ်ငန်းများအား သတ်မှတ် ထားသည့်အချိန်တွင် ဆောင်ရွက်ထားခြင်းမရှိသည်ကို စိစစ်တွေ့ရှိရကြောင်း၊ စိုက်ခင်းသက် တမ်းကြာမြင့်လေ အမှားပြန်ဆင်ရန်ခက်ခဲလာကြောင်း၊ စီးပွားရေးစိုက်ခင်းများအား ခုတ်လှဲ ခြင်းမပြုဘဲ သစ်စေ့ထုတ်ဧရိယာအဖြစ်သတ်ဆောင်ရွက်မည်ဆိုပါကလည်း ရေးဆွဲထားသည့် Standard Operation Procedure (SOP) နှင့်အညီဆောင်ရွက်ရန် ညွှန်ကြားခဲ့သည်။

ထို့နောက် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် တောင်ငူ-သံတောင်ကားလမ်း မိုင်တိုင်အမှတ် (၆/၀)အနီး တောင်ငူမြို့နယ်၊ သစ်တောဦးစီးဌာန၏ ၁၉၆၇-၆၈ခုနှစ် ကျွန်းစိုက်ခင်း (၂၄.၃)ဧက သစ်စေ့ ထုတ်ဧရိယာအားကြည့်ရှု့စစ်ဆေးခဲ့ပြီး သတ်မှတ်ထားသော SOP များနှင့်ညီညွတ်မှုရှိ/မရှိ ပြန် လည်စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ရန်လိုသည်များကို ဆွေးနွေးမှာကြားခဲ့သည်။

ဆက်လက်၍ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့်အဖွဲ့သည် နေ့လည်ပိုင်းတွင် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးသို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ အဖွဲ့၊ သယံဇာတ၊ သစ်တောနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာ စောညိုဝင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ သည်။ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရာတွင် ရှေးဦးစွာ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးမှ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်းတင်ပြ ခဲ့ရာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက အခြေခံ၊ အလယ်တန်းနှင့် အထက်တန်းကျောင်းများတွင် အသိပညာပေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်းသည်ကောင်းမွန်ပါကြောင်း၊ အထူးသဖြင့် ပတ်ဝန်း ကျင်ညစ်ညမ်းစေမှုဖြစ်ပေါ်စေသည့် ပလတ်စတစ်အပါအဝင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများလျော့နည်းရေး၊ ပြန်လည်အသုံးပြုရေးနှင့် အခြားပစ္စည်းများအဖြစ်ပြောင်းလဲထုတ်လုပ်ရေးတို့တွင် ထိထိရောက် ရောက်ပညာပေးနိုင်ပါက ပိုမိုကောင်းမွန်ပါကြောင်း၊ အခြားတစ်ဘက်တွင်လည်း စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအတွက် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ရန် ပညာပေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန် အရေးကြီးကြောင်း၊ အများပြည်သူ ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဖြစ်စေသည့် လုပ်ငန်းများအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံ ခန့်ခွဲမှုအစီအမံများ (Environmental Management Plan)၊ ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စမ်းစစ်လေ့လာခြင်းအစီရင်ခံစာ (Initial Environmental Examination) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင် ရာထိခိုက်ဆန်းစစ်လေ့လာမှုအစီရင်ခံစာ (Environmental Impact Assessment) တို့ကို လုပ် ငန်းအမျိုးအစားအလိုက် လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီဆောင်ရွက်စေရေး ပညာပေးခြင်း၊ စောင့် ကြပ် ကြည့်ရှု့စစ်ဆေးခြင်းများဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ တစ်ကြိမ်တစ်ခါ သွားရောက် စစ်ဆေးရုံမျှဖြင့်မလုံလောက်ကြောင်း၊ လုပ်ငန်းရှင်များဘက်မှ ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းများကို တိတိကျကျ ညွှန်ကြားချက်ပေးရန်လိုကြောင်း၊ ဆောင်ရွက်ရမည့် အချိန်ကာလကိုလည်း သတ် မှတ်ပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ သတ်မှတ်ချိန်ပြည့်ပါက ဌာနမှ သွားရောက်စစ်ဆေးရန်ဖြစ်ကြောင်း၊ လုပ်ငန်းရှင်များ လိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်ရန် လုံလောက်သောအချိန်ပေးရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ လုံးဝ လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိမှသာ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သို့တင်ပြ အရေးယူရန်ဖြစ် ကြောင်း၊ တိုင်ကြားစာများနှင့်စပ်လျည်း၍လည်း ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်းများဆောင်ရွက်ရာ မှာလည်း အချက်အလက်ကောက်ယူခြင်း၊ တိုင်းတာတွက်ချက်ခြင်းများကို အများပြည်သူမှ ယုံကြည်အားကိုးနိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များဖြင့် ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ရှင်းပြနိုင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ဌာနအနေဖြင့် ဝန်ထမ်းအင်အား အကန့်အသတ်ရှိတဲ့အတွက် လုပ်ငန်းများဆောင် ရွက်ရတွင် စနစ်တကျ အစီအစဉ်ချမှတ်ပြီးဆောင်ရွက်ရန်လိုကြောင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်အရည် အသွေးများ တိုင်းတာသည့် စက်ပစ္စည်းများ သုံးစွဲနိုင်ရန်အတွက် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှ ရန်ပုံငွေခွင့်ပြုပေးသည်ကိုတွေ့ရှိရသဖြင့် အထူးပင်ဝမ်းသာကြောင်း၊ ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် စက်ပစ္စည်းကိရိယာများအသုံးပြုတိုင်းတာရာတွင်လည်း အမှားနည်းနိုင်သမျှနည်းအောင် ညွှန် ကြားချက်များနှင့်အညီ ကိုင်တွယ်အသုံးပြုရန်လိုကြောင်း၊ မိမိတိုင်းတာရရှိခဲ့သည့် အချက် အလက်တစ်ခုကြောင့် မလိုလားအပ်ဘဲ မည်သူမှနစ်နာမှုမရှိစေရန် အထူးဂရုပြုရမှာဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့အပြင် စက်ပစ္စည်းများမှာလည်း တန်ဘိုးကြီးမားပါကြောင်း၊ ရေရှည်အသုံးပြုနိုင်ရန် ညွှန် ကြားချက်များနှင့်အညီ စနစ်တကျ ထားသိုသိမ်းဆည်းထားရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမှုများဆောင်ရွက်ရာတွင် ဝန်ထမ်းကျင့် ဝတ်နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရန်၊ အရှိကို အရှိအတိုင်းစစ်ဆေးတင်ပြပြီး လိုက်နာရန် လိုအပ်သည် များကို စနစ်တကျ ညွှန်ကြားပြသပေးခြင်းမျိုးသာဖြစ်ရန်နှင့် စိစစ်တွေ့ရှိချက်များအပေါ် စာတမ်းများရေးသားပြုစုတင်ပြနိုင်ရေး စနစ်တကျ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရန် ဆွေးနွေးညွှန် ကြားခဲ့သည်။

နေ့လည်ပိုင်းတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့်အဖွဲ့သည် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ အင်းတကော်မြို့နယ်၊ ဘဏ္ဍာကုန်းကျေးရွာအနီးရှိ Win& Win ကုမ္ပဏီ၏ သစ်အခြေခံစက်ရုံသစ်စက်အား သွား ရောက်ကြည့်ရှု့စစ်ဆေးခဲ့ရာ ရှေးဦးစွာ စက်ရုံရှင်းလင်းဆောင်တွင် တာဝန်ရှိသူများမှ Power point ဖြင့်ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့သည်။ ထို့နောက် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် စက်ရုံအတွင်းရှိ သစ်ပါးလွှာနှင့် အထပ်သားထုတ်လုပ်ခြင်း၊ Finger-Joint ဖြင့် ကြမ်းခင်းပါကေးများ၊ တံခါး များ၊ ပရိဘောဂများ ထုတ်လုပ်နေမှုများအား ကြည့်ရှု့စစ်ဆေးခဲ့ပြီး သစ်တိုသစ်စနှင့် အလေ အလွင့်များ ထိရောက်စွာအသုံးချနိုင်ရေး၊ Finger-Joint ဖြင့် ကြမ်းခင်းပါကေးများ၊ တံခါးများ၊ ပရိဘောဂများထုတ်လုပ်ပြီး ပြည်တွင်းစျေးကွက်သို့ တင်ပို့ရောင်းချနိုင်ရေး၊ အထပ်သား ထုတ် လုပ်ရန်အတွက် ကုန်ကြမ်းရရှိရေးတို့အပေါ် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည့် နည်းလမ်းများရှာဖွေ ဆောင်ရွက်ရန် ဆွေးနွေးမှာကြားခဲ့သည်။

ညနေပိုင်းတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် ရန်ကုန်-မန္တလေးအမြန်လမ်း (၈၇/၆)ရှိ ကျောက် တံခါးမြို့နယ်၊ သစ်တောဦးစီးဌာန၊ ရဲနွယ်ပျိုးဥယျာဉ်သို့ရောက်ရှိခဲ့ရာ ပျိုးဥယျာဉ်ရှင်းလင်း ဆောင်တွင် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ သစ်တောဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးမှ သစ်တောများ ပြန် လည်ထူထောင်ရေးစီမံကိန်းအားရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ခွင့်ပြုလုပ်ငန်းရန်ပုံ ငွေသုံးစွဲရာတွင် လုပ်ငန်းများအောင်မြင်မှုရှိပြီး စာရင်းအရလည်း အချိန်မရွေးအစစ်ဆေးခံနိုင် ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ စိုက်ခင်းတည်ထောင်ခြင်းအပါအဝင် သစ်တောများပြန်လည်ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် ရေနှင့်မြေဆီလွှာထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများကိုပါတစ်ပါတည်း ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် လုပ်ငန်းအပေါ် စေတနာထား၍ အမြဲတမ်းတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ဆောင် ရွက်ရန် ဆွေးနွေးမှာကြားခဲ့ပြီး ညပိုင်းတွင်နေပြည်တော်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။