အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း (၁/၂၀၁၉-၂၀၂၀)

သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန
သစ်တောနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်၊ ရေဆင်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း (၁/၂၀၁၉-၂၀၂၀)

၁။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း သစ်တောနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်တွင် အသုံးပြုရန် လိုအပ်သော အောက်ဖော်ပြပါစက်ပစ္စည်းများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလို ပါသည်-

စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် (အရေ အတွက်)
(၁) PH Testing Tape (50-Nos)
(၂) Vremi Garden pruning Shears (10-Nos)
(၃) Grain Size Distribution Teat for Sieve Analysis(2mm) (5-Nos)
(၄) 50 ml Soil cores (30-Nos)
(၅) Bulk Density Soil Sampling Kit (5-Nos)
(၆) Laboratory Beaker Mug (500ml size) (20-Nos)
(၇) Binocular 10-Nos
(၈) PH Meter (Edge Tablet) (1-No)
(၉) Nephelometer (Biobase Portable cheap Turbidiameter) (1-No)
(၁၀) Photometer (5-Nos)
(၁၁) Plant and Leaf water Potential Instrument (1-No)
(၁၂) ဂါလံ ၄၀၀ ဆံ့ ရေတိုင်ကီ(၄'×၄'×၄') (10-Nos)
(၁၃) UPS (650 VA) (10-Nos)
(၁၄) Camera( EOS 80 D DSLR Camera With 18-135mm Lens ) (1-No)
(၁၅) Camera Trap(Trail Cam 350, 5 Megapixel) (4-Nos)
(၁၆) Powershot Digital Camera(G7× Mark II with wifi+ NFC, LCD Screen +1 Sensor black ) (1-No)
(၁၇) Camera(D 7200 for Birds Watching ) (2-Nos)
(၁၈) Digital Voice Recorder(ICD-PX470) (2-Nos)
(၁၉) TV(43") (5-Nos)
(၂၀) Printer (LBP 2900, A4) (8-Nos)
(၂၁) Color Printer(A4) (3-Nos)
(၂၂) ကုတင်(သစ်သား)(၆.၅'× ၃'×၂၂") (96-Nos)
(၂၃) စားပွဲ(သစ်သား)(၂.၅' ×၂၂"× ၃၀") (96-Nos)
(၂၄) ကုလားထိုင်(သစ်သား)(၁.၅'× ၁.၅'×၁.၅') (96-Nos)
(၂၅) အစည်းအဝေးခန်းသုံး လက်တန်းပါကြိမ်ကုလားထိုင်(သစ်သား)
(၁၈"× ၁၈"× ၁၈" ) (30-Nos)
(၂၆) အရာရှိစားပွဲ(သစ်သား)( (၅'×၃'×၂.၅') (10-Nos)
(၂၇) ငါးထပ်သား(၆'×၃') 5 ml (300-Nos)

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါလျှောက်လွှာပုံစံများကို (၁၆-၁၀-၂၀၁၉)ရက်နေ့မှစ၍ ရုံးချိန်အတွင်း သစ်တောနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်၊ ရေဆင်းတွင် စတင်ရောင်းချ သွားမည်ဖြစ်ပြီး (၁၅-၁၁-၂၀၁၉ )ရက်နေ့ ညနေ ၄:၀၀ နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ လာရောက်တင်သွင်းရမည် ဖြစ်ပါ သည်။ သတ်မှတ်ထားသည့်ရက်ထက် ကျော်လွန်သောအဆိုပြုလွှာများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည် မဟုတ်ပါ။
၃။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါနှင့်ပတ်သက်၍ အသေးစိပ်အချက်အလက်များအား သစ်တောနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်၊ ရေဆင်း ဖုန်း(၀၆၇-၃၄၁၆၆၈၁)သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ် စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့် စိစစ်ရေးကော်မတီ
သစ်တောနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်၊ ရေဆင်း