ဝန်ဆောင်မှု

  • မေး-၁။ ပရိဘောဂနှင့် အခြားသစ်အခြေခံထုတ်ကုန်များကို ပြည်သူများအနေဖြင့် မည်သို့ ဝယ်ယူနိုင်ပါသနည်း။
  • ဖြေ-၁။ သစ်အခြေခံစက်မှုလုပ်ငန်းဌာနတွင် ပရိဘောဂများကို အမှတ် (၁)ပရိဘောဂ စက်ရုံ (အလုံ)မှ ထုတ်လုပ်ပါသည်။ အဓိကအားဖြင့် ရုံးသုံး၊ ကျောင်းသုံး ပရိဘောဂများဖြစ်ပြီး အစိုးရဌာနများနှင့် ကျောင်းများသို့ အမှာစာအရ ရောင်းချပေးပါသည်။ ပရိဘောဂများမှ ပုံသေဒီဇိုင်းများဖြစ်ပြီး သီးခြား ဒီဇိုင်းကို မှာကြားလိုပါက ကိစ္စရပ်အလိုက် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက် ပေးပါသည်။ အိမ်သုံးပရိဘောဂများကို ပြည်သူများအနေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါက ဝန်ကြီးဌာနသို့ လျှောက်ထား၍ဖြစ်စေ၊ ပရိဘောဂပြပွဲများတွင် တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ အမှာစာပေး၍ဖြစ်စေ မှာကြား ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ ပရိဘောဂ ပြပွဲများကို နှစ်စဉ် ဧပြီလနှင့် အောက်တိုဘာလများတွင် မြန်မာနိုင်ငံ သစ်လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းမှ ဦးစီးကျင်းပလျက် ရှိပါသည်။ အခြားသစ် အခြေခံ ထုတ်ကုန်များအတွက်လည်း အလားတူဖြစ်ပါသည်။

 

  • မေး-၂။ ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂုလ်တစ်ဦးသည် မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းမှ သစ်အခြေခံထုတ်ကုန်များကို ပြည်ပတင်ပို့ရန် ဝယ်ယူနိုင်ပါသလား။
  • ဖြေ-၂။ မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းလက်အောက်ရှိ စက်ရုံများမှ ထုတ်လုပ်သော ပရိဘောဂများမှ ပြည်တွင်းသုံး အဓိကဖြစ်ပါသည်။ အခြားသစ်အခြေခံ ထုတ်ကုန်များနှင့် ပတ်သက်၍ ယင်းပစ္စည်းများကို စက်ရုံအလိုက် ကုန်ထုတ်လုပ်မှု အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း အစီအစဉ်ဖြင့် သဘောတူစာချုပ်အရ ထုတ်လုပ်မှု၏ ၉၀%ကို ပူးပေါင်းကုမ္ပဏီသို့ ရောင်း ချပေးပြီး ကျန် ၁၀% ကိုသာ အစိုးရစီမံကိန်းလိုအပ်ချက်များ ဖြည့်ဆည်းရန် မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းမှ ရယူပါသည်။ ထို့ကြောင့် ယင်းကုန်ပစ္စည်းများကို အများအပြား ဝယ်ယူရေး ကိစ္စအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းကုမ္ပဏီနှင့် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှု ပြုနိုင်ရန် ဆက်သွယ်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။