ဥပဒေရေးရာ

မေး - ၁။        သစ်တောကြိုးဝိုင်းနှင့်ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောများတွင် မည်သို့သောတားမြစ်ချက်များ ရှိပါသလဲ။

ဖြေ - ၁။        ကြိုးဝိုင်းတောအတွင်းရှိမည်သည့် သစ်ပင်ကိုမဆို ခုတ်လှဲခြင်း၊ ပိုင်းဖြတ် ခြင်း၊ သင်းသတ်ခြင်း၊ ထစ်မှတ်ခြင်း၊ ချိုးဖြတ်ခြင်း၊ ဖောက်ထွင်းခြင်း၊ မီး (သို့မဟုတ်) အခြားနည်းဖြင့် ပျက်စီးခြင်းတို့ကို ဥပဒေအရ တားမြစ်ပါ သည်။

၎င်းအပြင် အောက်ပါအချက်ကိုလည်း တားမြစ်ထားပါသည်။

                   (က)    ကြိုးဝိုင်းတောအတွင်းကျူးကျော်ဝင်ရောက်နေထိုင်ခြင်း။

                   (ခ)     ကြိုးဝိုင်းတောအတွင်း အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ စားကျက်ချခြင်း (သို့မဟုတ်) ကျူးကျော်ဝင်ရောက်စေခြင်း။

                   (ဂ)     ကြိုးဝိုင်းတောအတွင်းခွင့်ပြုမိန့်မရှိဘဲ မြေကို ခုတ်ထွင်းခြင်း၊ ရှင်းလင်း ခြင်း၊ တူးဆွခြင်း(သို့မဟုတ်) မူလအနေအထားကို ယိုယွင်းစေခြင်း။

                   (ဃ)    ကြိုးဝိုင်းတောအတွင်း ရေစီးရေလာ ပျက်စီးစေခြင်း၊ ရေတွင် အဆိပ်ခတ်ခြင်း၊ ဓါတုဗေဒပစ္စည်း(သို့မဟုတ်) ပေါက်ကွဲစေတတ်သော အရာများအသုံးပြုခြင်း။

                   (င)     ကြိုးဝိုင်းတောအတွင်း တိရစ္ဆာန်များဖမ်းဆီးခြင်း၊ အမဲလိုက်ပစ်ခတ် ခြင်း ( သို့မဟုတ်) ငါးဖမ်းခြင်း။

                   (စ)     ကြိုးဝိုင်းတောအတွင်း သစ်တောများမီးကူးစက်ပြန့်ပွားစေနိုင်သော မီးမွှေးခြင်း၊ မီးဖိုခြင်း၊ မီးသယ်ယူခြင်း (သို့မဟုတ်) မီးကြွင်းမီးကျန်များ ထားရှိခြင်း။